โบนัสในเกม หมี สล็อต

แพนด้า ถ้าเขาปรากฏตัวจาก 3 ถึง 5 เขาจะได้รับโบนัส 100, 150, 750 สัตว์สีม่วงที่วางไข่ 3-5 ตัวจะได้รับโบนัส 50, 100, 20, 450 450 กบเขียวถ้าปรากฏ 3-5 จะได้รับโบนัส 20, 10, 200 A, K หากปรากฏ 3-5 คน จะได้รับโบนัส 5, 10, 30 Q, J ถ้าปรากฏตั้งแต่ 3-5 คุณจะได้รับโบนัส 5, 10, 25 10, 9 หากปรากฏ 3-5 คน จะได้รับโบนัส 5, 10, 20 Golden Flapsticks หากปรากฏ 3-5 อันจะได้รับโบนัส 10, […]