โบนัสในเกม หมี สล็อต

แพนด้า ถ้าเขาปรากฏตัวจาก 3 ถึง 5 เขาจะได้รับโบนัส 100, 150, 750

สัตว์สีม่วงที่วางไข่ 3-5 ตัวจะได้รับโบนัส 50, 100, 20, 450 450

กบเขียวถ้าปรากฏ 3-5 จะได้รับโบนัส 20, 10, 200

A, K หากปรากฏ 3-5 คน จะได้รับโบนัส 5, 10, 30

Q, J ถ้าปรากฏตั้งแต่ 3-5 คุณจะได้รับโบนัส 5, 10, 25

10, 9 หากปรากฏ 3-5 คน จะได้รับโบนัส 5, 10, 20

Golden Flapsticks หากปรากฏ 3-5 อันจะได้รับโบนัส 10, 25, 138

Yin Yang หรือ Scatter หากปรากฏ 3-5 ครั้ง คุณจะได้รับโบนัส 5, 10, 50 ตามลำดับและเกมฟรีด้วย

 

Visit Us